BETA
Půjčka zdarma

Půjčka zdarma je půjčka bez poplatků. A to úplně pro každého. Nemusíte už hledat půjčku bez poplatků.

Požádat

Free půjčka, půjčka bez poplatků, online půjčka zdarma

Jste mladý člověk, co hledá uplatnění v životě, který zatím bydlí jen v nájmech a hledá nějaké stabilní bydlení s tím, že by si zde našel i práci? Jenže finanční situace Vám to nedovoluje, abyste udělal takový krok, proto žádáte o pomoc v podobě půjčku? Kde takovou půjčku sehnat?

Na internetu existuje spousta článků o tom, kde hledat a jak hledat, ale co když se přímo před Vámi objeví nabídka? Jsme společnost, která působí na trhu s financemi několik řad let, a během tohoto působení jsme získali řadu kontaktů, díky kterým se nám daří sjednávat lepší produkty pro naše klienty.

Online půjčka bez registrů

Co my jako společnost svým klientům nabízíme? Zejména jsou to půjčky a řešení v souvislosti s dluhy. Půjčky poskytujeme bez registru, kdy nahlížíme do registru dlužníků, ale nedáváme věcem v něm nějakou váhu. Jak velké částky poskytujeme? Jedná se o částky v rozmezí od 100.000,- Kč do 50.000.000,- Kč. Ale máme jednu podmínku, kterou musíte splnit, abychom Vám půjčili.

Musíte půjčku zajistit nemovitostí, to znamená, že musíte ručit. Tato nemovitost může být i ve vlastnictví třetí osoby. Ve Vašem případě se tomu asi tak stane, neboť bydlíte v nájmu, tudíž nevlastníte konkrétně žádnou nemovitost. O jakou nemovitost se může jednat? Zejména to bývá byt, dům nebo pole, ale ve zkratce to může být vše, co je zapsané na katastrálním úřadu. Vyskytnou-li se nějaké právní vady na výpisu z katastru nemovitostí, tak tyto vady opravíme nebo je budeme akceptovat.

Online půjčka na nemovitost

Je výše půjčky ovlivněna hodnotou nemovitosti? Ano je, naše společnost poskytuje půjčky až 80% z ceny nemovitosti. To prakticky znamená, že Vám poskytneme půjčku 2.400.000,- Kč, jestliže vlastníte nemovitost o hodnotě 3.000.000,- Kč. Jak sjednání půjčky probíhá? Je to prosté, na základě Vaší žádosti Vám zdarma posoudíme a nabídneme produkt, který v případě, že se Vám nebude líbit, tak za něj nic neplatíte. Pokud chcete, abychom Vám produkt zpracovali předem, tak i tato možnost je bezplatná.

Rychlá online půjčka bez registrů

Za jak dlouho přistanou peníze na Vašem účtu? Zpravidla to bývá delší doba, ale s námi jsme Vám schopni poskytnout půjčku již do 3 dnů od podání Vaší žádosti.

Vaše případné dluhy řešíme tím způsobem, že okamžitě vyplácíme exekuce, případně jednáme s exekutorským orgánem o výši dluhu, kde se snažíme o jeho maximální ponížení. Posoudíme nevýhodné půjčky, kdy jednáme s jejich věřiteli, případně vymáhací agenturou. V obou dvou případech se nám daří domluvit lepší podmínky pro vyplacení závazku, neboť máme dlouholetou praxi a získali jsme spoustu kontaktů v oboru. V nejzazších případech podáváme žalobu a jednáme k Vašemu prospěchu právní cestou.

Rychlá online půjčka na konsolidaci

V případě, že dlužíte u více společností, tak Vám nabídneme možnost všechny dluhy konsolidovat. Jedná se o sjednocení všech dlužných částek do jedné, kdy se splácí pouze jedna splátky, která je často zlomkem splátky před konsolidací.

Jestliže se u Vás vyskytují problémy se splácením, tak preferujeme domluvu s Vámi, pomocí které častokrát nastavujeme individuální splácení. Toto individuální splácení spočívá v tom, že po určitou dobu splácíte pouze část splátky, např. po dobu 2 let pouze 1/2 splátky.

V opačném případě, kdy se nastěhujete do svého, máte stabilní práci a s tím i stabilní příjem, tím šetříte peníze a rozhodli jste, že půjčku splatíte předčasně, tak tato možnost je u nás uskutečnitelná a pomocí ní uspoříte budoucí úroky.

Zkrátka s nemovitostmi a jejich financováním umíme vše, co lze. Vyskytne-li se nějaký problém, nezoufejte a zeptejte se, vždy s Vámi budeme jednat ohleduplně s tím, že Vám poskytneme pro Vás výhodné řešení.

Online žádost o půjčku

X
Zpracování osobních údajů

Kdo je správcem vašich osobních údajů a jaké údaje bude zpracovávat?

1. Udělujete souhlas správci osobních údajů - společnosti Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 a berete na vědomí, že další správce vašich osobních údajů - Ing. Lubomír Klosík, místem podnikání V Zátiší 810/1, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, IČ: 729 89 980, držitel oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru, (dále jen „správci“, „my“), budou zpracovávat ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), v rámci formuláře na www.freepujckaonline.cz vaše následující osobní údaje: - jméno, příjmení;- telefonní číslo;- adresu trvalého pobytu;- emailovou adresu;- rodné číslo;- druh příjmů;- výši příjmu;- výši zápůjčky;- exekuce ano/ne;- další informace související pro posouzení žádosti o úvěr.
Co se bude s vašimi osobními údaji dít?2. Pokud budeme potřebovat nějaké údaje upřesnit, můžeme využít vaše kontaktní údaje a kontaktovat vás s případnou žádostí o upřesnění vašich osobních údajů.3. Vaše údaje budou po propočítání výše úvěru, které je prováděno Ing. Lubomírem Klosíkem manuálně na základě výše příjmů, hodnoty ručení, případných exekucí (nejedná se tedy o automatizované individuální rozhodování dle čl. 22 Nařízení) a vypracování žádosti o poskytnutí úvěru předány poskytovatelům úvěrů, s čímž také udělujete svůj souhlas.  4. Poskytovatelé úvěrů se stanou samostatnými správci vašich osobních údajů. Na základě jejich pověření vás poté můžeme dále kontaktovat a umožnit vám uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem úvěru. 5. Vaše osobní údaje a případně smlouvy, které zprostředkujeme, budeme uchovávat po dobu 10 let, a to z následujících důvodů:- v rámci plnění smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, kterou s Ing. Lubomírem Klosíkem uzavřete, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení bude zpracovávat vaše osobní údaje nezbytné pro umožnění sjednání spotřebitelského úvěru s poskytovatelem úvěru - bez poskytnutí těchto údajů není možné úvěr sjednat;- splnění našich právních povinností, pokud nám nějaká taková povinnost vznikne, což nám přikazuje čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;- budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem správců;- v ostatních případech (například uchování údajů Easy Money Services s.r.o., předání poskytovatelům úvěru) jsou vaše osobní údaje zpracovány na základě vašeho souhlasu - takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. 6. Souhlas se zpracováním můžete vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem zpět, stačí nám napsat na email na adresu info@easy-money-services.cz. Vaše osobní údaje odstraníme, ledaže by takové odstranění bylo v rozporu se zákonem nebo našimi oprávněnými zájmy.7. Osobní údaje zpracováváme my, jakožto správci vašich osobních údajů, ke zpracování můžeme využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:- poskytovatele účetních služeb;- poskytovatele webhostingu, Wallis Europe s.r.o.;- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nepoužíváme.
Jaká máte práva?8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:- vzít souhlas kdykoliv jakkoliv zpět,- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu info@easy-money-services.cz, nebo Easy money services s.r.o., El. Krásnohorské 1094/14, Teplice 415 01, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy nebo souhlasu,- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Další informace o správcích + kontakt na správce* Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.* Správci nemají osobu tzv. pověřence.* Správci se dohodli, že je můžete kdykoliv kontaktovat na jednotné e-mailové adrese info@easy-money-services.cz. 

X
souhlas se zpracováním osobních údajů - rozesílání e-mailů - GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a novinek z oblasti finančních služeb.
Děkujeme za Váš zájem o zasílání novinek a obchodních sdělení týkajících se finančních služeb! Abychom Vám je ale mohli zasílat, potřebujeme k tomu Váš souhlas.
Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Kdo Vám bude psát?
My, jakožto společnost Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 (dále jen „my“).

Co Vám budeme psát a proč?
Posílat Vám budeme zajímavosti a nabídky na finanční služby, které poskytujeme my nebo naši partneři, poskytovatelé finančních služeb. Zasílat Vám je budeme však jenom my, pokud by Vám chtěl poskytovatel finančních služeb zaslat svou nabídku sám, je na něm, aby si Váš souhlas získal.
Abychom Vám je mohli posílat, potřebujeme k tomu Vaši e-mailovou adresu, kterou nám tímto sdělujete a zároveň tím souhlasíte, že ji budeme používat podle těchto pravidel.
E-mailovou adresu si uložíme na 3 roky.

Co když už si nebudete přát zasílat obchodní sdělení?
Na to máte plné právo. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv zrušit, a to zasláním e-mailu na info@easy-money-services.cz nebo proklikem na odkaz v e-mailech, které Vám zasíláme. Krom toho, že Vám přestaneme psát, tak Vaši e-mailovou adresu také smažeme z naší databáze.

Kdo nám s tím vším může pomáhat?
Jelikož máme každý jen dvě ruce, potřebujeme občas i my pomocnou ruku, aby k Vám naše zprávy doletěly. Tuhle pomoc nám zajišťují tito lidé a společnosti:
* Naši účetní;
* Poskytovatel webhostingu a správce databáze, společnost Wallis Europe s.r.o.

A jaká máte práva?
Především nám kdykoliv dát zpětnou vazbu, když se vám nebude něco líbit, třeba jak často píšeme a podobně.
Krom toho máte ale ještě tato práva:
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

 

Created by Wallis Media

© 2016 - 2020 Wallis Europe s.r.o.